Tarieven

De tandartstarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit, ofwel de Nza. Dit zijn de geldende tarieven vanaf januari 2016.

I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 20,08
C13 Probleemgericht consult € 20,08

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,08
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 95,13
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,42
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven-of onderkaak € 52,85

c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 15,85
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 42,28
C85 Weekendbehandeling € 20,08
C86 Avondbehandeling € 20,08
C87 Nachtbehandeling € 20,08

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10 Kleine röntgenfoto € 14,80
X21 Kaakoverzichtsfoto € 63,42
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 63,42
X24 Schedelfoto € 28,54
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 126,84
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 52,85

III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5minuten € 11,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 11,85
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 11,85
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 23,78
M32** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 15,85
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 26,42
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 21,14
M61 * Mondbeschermer € 23,78

IV Verdoving (A)
A15 Oppervlakte verdoving € 6,87
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,21
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs

VI Vullingen (V)

V91 Eénvlaksvulling composiet € 42,28
V92 Tweevlaksvulling composiet € 55,49
V93 Drievlaksvulling composiet € 66,06
V94 Meervlaksvulling composiet € 84,56
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 63,42
V30 Fissuurlak, eerste element € 23,78
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,21
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,28
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,57
V70 * Parapulpaire stift € 10,57
V80 * Wortelkanaalstift € 18,50
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 7,93

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,08
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 36,99
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 29,07

b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 42,28

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 45,01
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 95,13
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 137,41
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 179,69
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 221,97
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,21
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 15,85
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 42,28

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 31,71
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 26,42
E53 Verwijderen van wortelstift € 36,99
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 26,42
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,42
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 36,99
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,42

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,72
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,96
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 41,63
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 44,41

Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 52,85
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 26,42

Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 42,28
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 15,85
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 66,06
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs

Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 26,42
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,57
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,14
E44 Verwijderen spalk € 5,28

Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 10,57

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 105,70
E32 Premolaar € 147,98
E33 Molaar € 190,26
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 21,14
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 73,99
E37 Kijkoperatie € 63,42

Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 71,35

Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 52,85

VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 63,42
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 121,55
R10 * Drievlaks composiet inlay € 158,55
R11 * Eenvlaksinlay € 95,13
R12 * Tweevlaksinlay € 147,98
R13 * Drievlaksinlay € 211,41
R14 Toeslag voor extra retentie € 26,42
R24 * Kroon € 232,54
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 63,42
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening €52,85
R31 Opbouw plastisch materiaal € 52,85
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 52,58
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 105,70

b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 158,55
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 79,27
R46 * Brugverankering, per anker € 52,85
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 132,12
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 26,42
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 26,42
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 105,70
R61 * Plakbrug met preparatie € 158,55
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 36,99
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 21,14

c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 58,13
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 58,13
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 31,71
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,14
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 52,85
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,42
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,42

d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 63,42
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 105,70

e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 26,42
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 10,57

IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 132,12
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 84,56
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 58,13

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen € 52,85
G62 * Occlusale spalk € 142,69
G63 * Repositiespalk € 211,40
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 26,42
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 290,67
G66 Biofeedbacktherapie € 47,56
G67 Behandeling triggerpoint € 58,13
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 52,85

Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)
G69 * Opbeetplaat € 58,13

b. Registratiemethoden
kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet-standaard beetregistratie € 79,27
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 79,27
G12 Centrale relatiebepaling € 73,99
G13 Protrale/laterale bepalingen € 52,85
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 475,64
G15 Voor het behouden van beethoogte € 26,42
G16 Therapeutische positiebepaling € 26,42
G20 Beetregistratie intra-oraal € 52,85

c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 264,25
G72 Controlebezoek MRA € 26,42
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 42,28

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 39,64
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 29,60
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,70
H26 Hechten weke delen € 58,13
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 52,85
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 15,85
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 52,85
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 63,42
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 47,56
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 31,71

XI Kunstgebitten (P)
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 31,71
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,42
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 52,85
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 79,27
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 158,55
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 58,13
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 15,85
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 216,68
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 295,96
P31 * Wortelkap met stift € 132,12
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 79,27
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 52,85
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,21
P45 * Noodkunstgebit € 105,70

a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 158,55
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 211,40
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 343,52

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,42
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 58,13
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 31,71
P27 Reoccluderen € 52,85
P28 Naregistratie en remounten € 52,85
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 58,13
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 79,27
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,42
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,42
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 31,71

Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 42,28
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 36,99
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,99
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 79,27
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,85
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 79,27
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 147,98
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 15,85
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 42,28
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 36,99
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,66
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 79,27
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,85
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 79,27
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 15,85
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 42,28
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 42,28
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 42,28

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 140,05
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 153,26
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 28,54
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,14
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 81,92
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €95,13
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 42,28
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 73,99
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 55,49
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 106,76
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 80,33
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 142,16
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 106,76
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus €140,05
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 153,26

Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 171,76
T88 Kroonverlenging per sextant € 317,10

Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 52,85
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 142,16

Diversen
T91 Pocketregistratie € 31,71
T92 Parodontiumregistratie €63,42
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 36,99
T94 Behandeling tandvleesabces € 71,35
T57 * Toepassing lokaal medicament € 57,08
T95 * (Draad)Spalk € 21,14
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 52,85

Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 49,47
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 80,95

XIV Uurtarieven (U)
U10 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 166,10
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 13,84